Camera Dahua

Access control

thông tin liên hệ
IBS Group Việt Nam
HOTLINE
0917 244 593 - 0938 619 709

NVR Dahua

DHI-NVR8216HS
DHI-NVR8216HS
DHI-NVR8432HS
DHI-NVR8432HS
NVR4216/32-16P
NVR4216/32-16P
NVR1104HS/1108HS
NVR1104HS/1108HS
NVR7032/7064-R
NVR7032/7064-R
NVR7808/7816/7832/ 7864-RH
NVR7808/7816/7832/ 7864-RH
NVR5208/5216/5232(-8P)-4KS2
NVR5208/5216/5232(-8P)-4KS2
NVR5216/5232-16P-4KS2
NVR5216/5232-16P-4KS2
NVR5816/5832/5864 (-16P)-4KS2
NVR5816/5832/5864 (-16P)-4KS2
NVR4208/4216/4232(-8P)-4K
NVR4208/4216/4232(-8P)-4K
NVR4408/4416/4432(-16P)-4K
NVR4408/4416/4432(-16P)-4K
NVR608/608R-128-4K
NVR608/608R-128-4K
NVR616/616D/616R /616DR-128-4K
NVR616/616D/616R /616DR-128-4K
NVR4808/4816/4832 (-16P)-4K
NVR4808/4816/4832 (-16P)-4K
NVR7032/7064
NVR7032/7064