Camera Dahua

Access control

thông tin liên hệ
IBS Group Việt Nam
HOTLINE
0917 244 593 - 0938 619 709

Chia sẻ lên:
HAC-HFW3220E-Z(H)

HAC-HFW3220E-Z(H)

Mô tả chi tiết
  • 1/2.8" 2.4Megapixel CMOS 
  • 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
  • High speed, long distance real-time transmission
  • HD and SD switchable, Tester out
  • OSD Menu, control over coaxial cable
  • DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3DNR
  • Audio, Alarm, Heater(optional)
  • 2.7~12mm motorized lens, Auto Iris
  • Max. IR LEDs length 50m, Smart IR
  • IP67, AC24V/DC12V

Xem thêm các sản phẩm liên quan
HAC-HDW2120M
HAC-HDW2120M
HAC-HDBW2221E
HAC-HDBW2221E
HAC-HFW1100R-VF-IRE6
HAC-HFW1100R-VF-IRE6
HAC-HDW1100M
HAC-HDW1100M
HAC-HDW1100R
HAC-HDW1100R
HAC-HFW2120R-Z
HAC-HFW2120R-Z
HAC-HDBW2120R-Z
HAC-HDBW2120R-Z
HAC-HDBW2220E
HAC-HDBW2220E
HAC-HFW2220S
HAC-HFW2220S
HAC-HDBW2120R-VF
HAC-HDBW2120R-VF
HAC-HDW1000R
HAC-HDW1000R
HAC-HDW1200M
HAC-HDW1200M
HAC-HDW1200R
HAC-HDW1200R
HAC-HDW1220M
HAC-HDW1220M
HAC-HDW1220R
HAC-HDW1220R
HAC-HF3232
HAC-HF3232
HAC-HFW1000R
HAC-HFW1000R
HAC-HFW1000RM
HAC-HFW1000RM
HAC-HF3231E-T
HAC-HF3231E-T
HAC-HDW2221EM
HAC-HDW2221EM
HAC-HDW2221EM-A
HAC-HDW2221EM-A
HAC-HDBW2221R-Z-DP
HAC-HDBW2221R-Z-DP
HAC-HDW1100EM
HAC-HDW1100EM
HAC-HDW1100EM-A
HAC-HDW1100EM-A
HAC-HDW1200EM
HAC-HDW1200EM
HAC-HDW1200EM-A
HAC-HDW1200EM-A
HAC-HDW1000M
HAC-HDW1000M
HAC-HFW1000S
HAC-HFW1000S
HAC-HFW1200R
HAC-HFW1200R
HAC-HFW1200RM
HAC-HFW1200RM
HAC-HFW1200S
HAC-HFW1200S
HAC-HFW1220R
HAC-HFW1220R
HAC-HFW1220RM
HAC-HFW1220RM
HAC-HFW1220S
HAC-HFW1220S
HAC-HFW1100B
HAC-HFW1100B
HAC-HFW3231E-ZT
HAC-HFW3231E-ZT
HAC-HDBW3231E-Z(H)
HAC-HDBW3231E-Z(H)
HAC-HF3231E
HAC-HF3231E
HAC-HFW3231E-Z(H)
HAC-HFW3231E-Z(H)
HAC-HDW2221R-Z-DP
HAC-HDW2221R-Z-DP
HAC-HFW1100D
HAC-HFW1100D
HAC-HDBW3231E-ZT
HAC-HDBW3231E-ZT
HAC-HDBW2221F
HAC-HDBW2221F
HAC-HDW2221E
HAC-HDW2221E
HAC-HDBW2221R-Z
HAC-HDBW2221R-Z
HAC-HDW2221R-Z
HAC-HDW2221R-Z
HAC-HFW2221D
HAC-HFW2221D
HAC-HFW2221E
HAC-HFW2221E
HAC-HFW2221R-Z-IRE6
HAC-HFW2221R-Z-IRE6
HAC-HDBW2220F
HAC-HDBW2220F
HAC-HDW2220E
HAC-HDW2220E
HAC-HDW2220R-Z
HAC-HDW2220R-Z
HAC-HFW2220B
HAC-HFW2220B
HAC-HFW2120B
HAC-HFW2120B
HAC-HFW2120D
HAC-HFW2120D
HAC-HFW2120E
HAC-HFW2120E
HAC-HF3220E
HAC-HF3220E
HAC-HDW2120S
HAC-HDW2120S
HAC-HDW2220S
HAC-HDW2220S
HAC-HDW2120R-VF
HAC-HDW2120R-VF
HAC-HDBW3220E-Z(H)
HAC-HDBW3220E-Z(H)
HAC-HDW1100R-VF
HAC-HDW1100R-VF
HAC-HFW2220R-Z-IRE6
HAC-HFW2220R-Z-IRE6
HAC-HFW1200R-VF -IRE6
HAC-HFW1200R-VF -IRE6
HAC-HDBW2220R-Z
HAC-HDBW2220R-Z
HAC-HFW3220E-Z(H)
HAC-HFW3220E-Z(H)
HAC-HFW2220D
HAC-HFW2220D
HAC-HFW2220E
HAC-HFW2220E
HAC-HDBW1200E
HAC-HDBW1200E
HAC-HDBW1200R-VF
HAC-HDBW1200R-VF
HAC-HFW1200B
HAC-HFW1200B
HAC-HFW1200D
HAC-HFW1200D
HAC-HDBW2120F
HAC-HDBW2120F
HAC-HDW2120E
HAC-HDW2120E
HAC-HDW2120R-Z
HAC-HDW2120R-Z
HAC-HDW1200E
HAC-HDW1200E
HAC-HDW1200R-VF
HAC-HDW1200R-VF
HAC-HFW1200R-VF
HAC-HFW1200R-VF
HAC-HDW2220R-VF
HAC-HDW2220R-VF
HAC-HFW2220R-Z
HAC-HFW2220R-Z
HAC-HFW2220R-VF
HAC-HFW2220R-VF
HAC-HDBW2220R-VF
HAC-HDBW2220R-VF
HAC-HFW2220D-B
HAC-HFW2220D-B
HAC-HFW2220B-B
HAC-HFW2220B-B
HAC-HFW2120R-VF-IRE6
HAC-HFW2120R-VF-IRE6
HAC-HFW1100RM
HAC-HFW1100RM
HAC-HFW2220R-VF-IRE6
HAC-HFW2220R-VF-IRE6
HAC-HFW2120R-Z-IRE6
HAC-HFW2120R-Z-IRE6
HAC-HFW1100R
HAC-HFW1100R
HAC-HFW1100S
HAC-HFW1100S
HAC-HFW2221R-Z- IRE6-0722
HAC-HFW2221R-Z- IRE6-0722
HAC-HFW2221R-Z- IRE6-DP
HAC-HFW2221R-Z- IRE6-DP
HAC-HDBW1100E
HAC-HDBW1100E
HAC-HDW1100E
HAC-HDW1100E
HAC-HFW2120R-VF
HAC-HFW2120R-VF
HAC-HDW2220M
HAC-HDW2220M
HAC-HFW2120S
HAC-HFW2120S
HAC-HDBW2120E
HAC-HDBW2120E
HAC-HFW1100R-VF
HAC-HFW1100R-VF
HAC-HDBW1100R-VF
HAC-HDBW1100R-VF
HAC-HF3101
HAC-HF3101
HAC-HFW1000RP
HAC-HFW1000RP
HAC-HDW1000MP
HAC-HDW1000MP
HAC-HFW1000SP
HAC-HFW1000SP
HAC-HUM3101B
HAC-HUM3101B
HAC-HFW1100BP
HAC-HFW1100BP
HAC-HFW1100DP
HAC-HFW1100DP
HAC-HFW1100RP-VF
HAC-HFW1100RP-VF
HAC-HFW2120RP-Z
HAC-HFW2120RP-Z
HAC-HFW2220SP
HAC-HFW2220SP
HAC-HFW1200RMP
HAC-HFW1200RMP
HAC-HDW1200M
HAC-HDW1200M
HAC-HDW1200E
HAC-HDW1200E
HAC-HDBW2220EP
HAC-HDBW2220EP
HAC-HDW2220EP
HAC-HDW2220EP
HAC-HFW2220DP-B
HAC-HFW2220DP-B
HAC-HFW2220RP-Z
HAC-HFW2220RP-Z
HAC-HDW1000RP
HAC-HDW1000RP